Αρχική About

About

Το You.Th.i Project είναι ένα πολιτιστικό εγχείρημα, το οποίο αξιοποιεί το εργαλείο της τέχνης και της επικοινωνίας που αυτή παράγει, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς άξονες δράσης. Το ολοήμερο φεστιβάλ You.Th.i Festival με επίκεντρο την θεατρική πράξη αλλά και μια σειρά άλλων παράλληλων καλλιτεχνικών δράσεων και την διαδικτυακή πλατφόρμα You.Th.i Project. Μέσα από τις δράσεις του, το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργικής επαφής νέων κυρίως ανθρώπων με την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας αλλά κυρίως στην δημιουργία προϋποθέσεων για διαπολιτισμικές καλλιτεχνικές συμπράξεις ανάμεσα σε καλλιτέχνες από όλο το φάσμα των παραστατικών και εικαστικών τεχνών.

Το You.Th.i Project δημιουργήθηκε για να δώσει βήμα έκφρασης σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο που ζουν στην Αθήνα, είτε είναι μετανάστες, είτε πρόσφυγες, είτε ακόμη και παιδιά δεύτερης γενιάς που ασχολούνται με την τέχνη αλλά βρίσκονται ίσως αποκλεισμένοι από τα συμβατικά καλλιτεχνικά δίκτυα.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα You.Th.i Project θα λειτουργήσει ως ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης ιδεών. Οι χρήστες της πλατφόρμας, ανάλογα με το είδος τέχνης στο οποίο δραστηριοποιούνται, θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα σύντομο προφίλ και να δημοσιοποιούν δείγματα δουλειάς τους ή και τις σκέψεις και τις ιδέες τους για καλλιτεχνικά εγχειρήματα, ανοίγοντας και προωθώντας έτσι προοπτικές για δημιουργικές συνέργειες με άλλους καλλιτέχνες.

Το You.Th.i Project φιλοδοξεί να δημιουργήσεις νέους ψηφιακούς και φυσικούς τόπους συνάντησης ανάμεσα σε ανθρώπους που θέλουν να «μιλήσουν» μέσα από την τέχνη τους, για ανθρώπους που ίσως να μην είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν διαφορετικά.

Το You.Th.i Project υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος StART: Youth Culture Initiatives in Greece, ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Robert Bosch που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Thessaloniki και τη Γερμανική Ένωση Κοινωνικο-πολιτισμικών Κέντρων.

You.Th.i Project is an innovative cultural initiative which utilizes art and the communication that art produces through two different means of act. On the one hand, the one-day festival You.Th.i Festival which is mainly focused on theatre but uses at the same time other parallel artistic events and on the other hand the web platform You.Th.i Project. Throughout its events You.th.i project aims at promoting the creative contact of mainly young people with the concept of multiculturalism but above everything else it aims at facilitating intercultural artistic collaborations between people who are active in all art genres.

You.Th.i Project was created in order to give voice and provide a “space” of open artistic expression for artists of all art genres who live and work in the city of Athens, either immigrants or refugees or even just second generation children who were born in Greece but remain excluded from the mainstream artistic networks.

The web platform of You.Th.i Project will function as a space of free movement of ideas and self expression. The users of the platform, according to art genre in which they expertise will have the opportunity to upload a brief personal profile or CV and to publicize parts of their previous artworks or even their ideas for cultural projects, creating this way chances of potential future artistic collaborations with other artists.

You.Th.i Project aspires to create new digital and physical spaces of encounter between people who want to communicate and “speak” throughout their art, between people who otherwise might not probably have the opportunity to meet each other.

You.Th.i Project is supported by “stART – Youth Culture Initiatives in Greece”, a program of the Robert Bosch Stiftung conducted in cooperation with the Goethe-Institut Thessaloniki and the Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.